Mikä UNA-suostumus on?

UNA-suostumuksen antaminen auttaa ammattilaista näkemään nopeasti tilanteesi, käyttämäsi palvelut ja Sinulle tehdyt varaukset yhdessä Tilannekuva-näkymässä. Tilannekuva näyttää niitä asiakas- ja potilastietojasi, joita sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa asioidessasi on kirjattu asianomaisiin tietojärjestelmiin. Tilannekuvasi näkee ainoastaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon työntekijä, joka osallistuu palveluusi tai hoitoosi. UNA-suostumuksen antaminen on vapaaehtoista.

Tilannekuva

Mikä on Tilannekuva?

Tilannekuva on kooste sosiaali- ja terveydenhuollon tiedoistasi. Tilannekuva kokoaa ja auttaa ammattilaista näkemään nopeasti tilanteesi, käyttämäsi palvelut ja Sinulle tehdyt varaukset. Tilannekuvaa kokeillaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin.

kuva Tilannekuva UNA käyttöliittymästä

Mitä tietoja Tilannekuva minusta näyttää?

Tilannekuva näyttää niitä asiakas- ja potilastietojasi, joita sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa asioidessasi on kirjattu asianomaisiin tietojärjestelmiin. Tiedot tulevat Tilannekuvaan pääosin Kanta-arkiston kautta ja noudattavat Kantapalveluissa tehtyjä mahdollisia kieltoja.

Tilannekuva näyttää ammattihenkilölle, mitä palveluita olet käyttänyt, keskeiset terveys- ja hoitotietosi sekä sosiaali-huollon arvioita, suunnitelmia ja päätöksiä. Tiedot kuvataan tarkemmin kohdassa Tilannekuvaan sinusta koostettavat tiedot. Tilannekuvan tietosisältö laajenee tulevaisuudessa.

Kuka näkee Tilannekuvani?

Tilannekuvasi näkee ainoastaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon työntekijä, joka osallistuu palveluusi tai hoitoosi. Tilannekuvan käytön edellytys on voimassa oleva asiakas- tai hoitosuhde ja työntekijän työtehtävän kannalta perusteltu tarve tietoihin.

Miten näen, kuka on käyttänyt tietojani?

Kaikesta henkilötietojen käsittelystä sosiaali- ja terveydenhuollossa kerätään lokitiedot. Omakantapalvelussa näet, mihin organisaatioihin tietojasi on pyydetty käsiteltäväksi.

Yksityiskohtaisemmat tiedot toteutuneesta käsittelystä saat kustakin organisaatiosta. Ohjeet ja yhteystiedot löytyvät kunkin kunnan, terveysaseman tai sairaalan internet-sivuilta ja opastuspisteistä.

UNA-suostumus

Miksi tarvitaan UNA-suostumus?

UNA-suostumus tarvitaan salassa pidettävien tietojesi käyttämiseen, jotta Tilannekuvatietosi voidaan koota palvelujesi yhteydessä digitaalisesti eri tietojärjestelmistä Tilannekuvan käyttöön. Edelleen on tärkeää tehdä Kanta-suostumus, josta löydät lisätietoa Tiedot kannassa -sivulta (kanta.fi/tiedot-kannassa) ja Kanta-esitteistä.

Mitä jos en anna UNA-suostumusta?

UNA-suostumuksen antaminen on vapaaehtoista. UNA-suostumuksen antaminen edistää palvelusi järjestämistä ja antamista sosiaali- ja terveyden-huollossa. Palvelusi ja hoitosi eivät vaarannu eivätkä esty ilman UNA-suostumusta ja sen mahdollistamaa Tilannekuvaa.

UNA-suostumuksen voimassaolo

UNA-suostumuksesi on voimassa enintään 31.12.2023 tai kunnes kansallinen ratkaisu sen korvaa. Voit milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa UNA-suostumuksen ilmoittamalla siitä UNA-suostumuksesi vastaanottaneelle yksikölle.
UNA-suostumuksella tietojasi voi käsitellä ainoastaan suostumuksessa nimetty taho siinä nimettyyn tiedon käyttötarkoitukseen.

Suostumuksesi koskee sekä ennen että jälkeen suostumuksen antamispäivää sähköisesti tallennettuja potilas- ja asiakastietojasi.

Saat aina kopion antamastasi suostumuksestasi. Sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijä voi vahvistaa suostumuksesi omalla allekirjoituksellaan, jos et itse pääse tai kykene allekirjoittamaan sitä paperilla. Laillinen edustajasi voi antaa tai muuttaa puolestasi UNA-suostumuksen.

Jos suostumuksen voimassaolon aikana tulee vastaava kansallinen suostumus, sen antaminen korvaa UNA-suostumuksen.

Tilannekuvaan sinusta koostettavat tiedot

Tilannekuvaan kootaan terveydenhuollon työntekijän tallentamia potilastietoja, sosiaalihuollon työntekijän tallentamia asiakastietoja sekä kotihoidon tietoja. Myös yhteystiedot ja palvelutiedot ovat asiakastietoja.

Yhteystiedot ovat asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa osoite- ja puhelinnumerotietoja, joita voi koskea turvakielto. Turvakiellon alaisia tietoja ei koskaan välitetä Tilannekuvaan. Jos turvakiellon hakija on erikseen antanut maistraatille ns. turvallisen yhteysosoitteen, tämä näkyy Tilannekuvassa.

Palvelutieto tarkoittaa tietoa toteutuneen tai varatun käynnin tai hoitojakson ajankohdasta ja palvelun toteuttajasta. Sosiaalihuollossa palvelutiedolla tarkoitetaan lisäksi tietoa asiakkuudestasi.

Potilastietoja tallennetaan mm. terveyskeskuksissa, lääkäriasemilla, sairaaloissa, fysioterapiassa, muissa terveydenhuollon laillistettujen ammattihenkilöiden palveluissa, laboratorioissa, kuvantamiskeskuksissa, hammaslääkärin vastaanotoilla ja työterveyshuollon sisältyvillä sairauden hoidon käynneillä.

Potilastietoja ovat yhteys- ja palvelutietojen lisäksi

 • hoidon aihe ja toimenpide, esim. diagnoosi, leikkauksen tai terapian nimike
 • mittaustulos, esim. pituus, paino, verenpaine
 • kuvantamistutkimus
 • laboratoriotutkimus, kuulotutkimus tai muu testaus tai mittaus
 • riskitieto, esim. allergia
 • rokotus
 • apuväline
 • pysyväisluonteinen rajoite, esim. liikuntaeste, huono kuulo
 • sairauslomat ja muut erilliset todistukset ja lausunnot

Asiakastietoja tallennetaan sosiaalihuollon iäkkäiden, lapsiperheiden ja työikäisten palveluissa sekä vammaispalveluissa, päihdehuollossa ja lastensuojelussa.

Sosiaalihuollon asiakastietoja ovat

 • asiakkaan yhteys-, palvelu- ja asiakkuustiedot
 • tieto palvelutehtävissä avatuista asioista
 • tieto palveluiden tarpeesta
 • tieto palveluita koskevista päätöksistä,
 • tieto palveluiden järjestämisestä ja palveluiden toteuttamisesta

Kotihoidon tietoja tallennetaan sekä sosiaali- että terveydenhuollossa arvioitaessa kotihoidon tarvetta ja suunniteltaessa ja arvioitaessa kotihoitoa.

Kotihoidon tiedot ovat

 • palvelutiedot
 • arvioita, päätöksiä ja suunnitelmia kotihoidon toteuttamisesta
 • kotona toteutettujen palveluiden yhteydessä tallennetut havaintoja havainnot ja huomiot.

Vieritä ylös